Progressiva Jackpotts

Vad är odds?

En ständigt återkommande term när man vill vinna pengar inom spel och vadslagning är odds. Alla har nog hört det men vad exakt är det?

Odds är enkelt uttryckt proportionen mellan vinst och insats. En bookmaker eller ett spelbolag sätter oddset, som räknas ut genom formeln p/(1-p), där p är sannolikheten att händelsen skall inträffa.
Ett högre odds är mer osannolik att inträffa men ger mer pengar i vinst.

Odds betecknas antingen i traditionella odds, 3:1 (eller 3-mot-1, 3/1, etc.) och anger att man får 3 kr tillbaka per satsad krona plus insatsen tillbaka.
Eller i decimalform, tex. 3,1 vilket innebär att man vinner 3,1 gånger insatsen.

Odds ges som antingen fasta eller flytande. Fasta odds innebär att spelbolaget gör en bedömning i förväg  om hur sannolika de olika utfallen är och flytande innebär att oddsen ändras beroende på hur många som spelar på ett visst alternativ.

Leave a Reply